Waarom Bleizo?

Waarom

De gebiedsontwikkeling van Bleizo is ontstaan door het opnemen van het station Bleizo in het concept Stedenbaan. Stedenbaan richt zich op het beter maken van het treinproduct, beter voor- en na transport naar en van stations en beter en intensiever grondgebruik bij stations. Dat betekent een optimale koppeling tussen wonen, werken en vervoer. Door een vervoersknooppunt bij Bleizo te realiseren ontstaat er een betere ontsluiting van de stedelijke railnetwerken van Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer.

Het vervoersknooppunt biedt eveneens de basis voor nieuwe economische ontwikkelingen. Hierbij wordt gedacht aan kantoren, hoogwaardige innovatieve bedrijven, indoor-recreatie en mogelijk zelfs wonen.