Opdracht en Planning

Opdracht voor Bleizo

De opdracht is tweeledig: het realiseren van het Vervoersknooppunt Bleizo én het ontwikkelen van een omgeving die dit knooppunt versterkt. In het Masterplan Bleizo is deze opdracht herijkt en verrijkt op basis van de positie van Bleizo ten opzichte van de Zuidvleugel.

Het gaat daarbij om:

  • Verbeteren van de bereikbaarheid
  • Ontwikkelen van een aantrekkelijk programma: De ontwikkeling van het stationsgebied maakt optimaal gebruik van groene en waterrijke elementen in het gebied. Het verblijf in het gebied wordt aantrekkelijk gemaakt door rondom de vervoersknoop een keus aan voorzieningen aan te bieden, zowel voor de werknemers en bezoekers van het gebied als voor de reizigers.

Planning

 De planning is onderhevig aan veranderende besluitvorming.