Organisatie

De GR Bleizo kent drie organen: Een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het dagelijks bestuur en de voorzitter zijn verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. Door het algemeen bestuur zijn een directeur en een secretaris benoemd om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. De provincie houdt toezicht op de financiële gang van zaken, onder meer door het beoordelen van de begroting en de jaarrekening van de GR. Dit gebeurt nadat beide gemeenteraden hun mening over deze financiële stukken bekend kunnen maken. De activiteiten van Bleizo worden uitgevoerd door de projectorganisatie Bleizo in opdracht van het Algemeen Bestuur.

Bekijk hieronder wie deel uit maken van de organisatie van Bleizo:

Projectorganisatie

 

Organogram 2015

Directeur:

Nanne Zwiep

“De vaart zit erin. Die moeten we erin houden”.

 

 

Secretaris: 

Rutger M. Meijer

Projectleider Verbindingsweg N209-N470:

Rene Weerheim

Projectleider Leisure Park:

Nanne Zwiep

Projectleider Vervoersknoop:

Dennis Dierikx

Partners

De projectorganisatie Bleizo werkt onder andere samen met:

Daarnaast is de GR, samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NS, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opdrachtgever voor de vervoersknoop. De voorbereiding en uitvoering daarvan ligt bij de gemeente Zoetermeer.