Over Bleizo

Bleizo

Bleizo staat voor twee uitdagingen: het ontwikkelen van een regionaal en multimodaal vervoersknooppunt en de omgeving waarin het knooppunt tot bloei komt. Op de grens van de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland, langs de rijksweg A12 en de spoorlijn Den Haag- Utrecht, levert Bleizo een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de Randstad. P+R-faciliteiten zorgen voor een snelle overstap van fiets en auto naar trein, Randstadrail en de bus. Bovendien verbindt Bleizo bestaande woon- en werklocaties met elkaar en met (bestaande en nieuwe) centra van werk-, recreatie- en vrijetijdsvoorzieningen.

Bleizo krijgt een duurzaam karakter. Parallel aan de ontwikkeling van de vervoersknoop is er veel aandacht voor intensief en meervoudig ruimtegebruik en voor de levenscyclus van gebieden. Meervoudig slaat op de ambitie meerdere functies van dezelfde ruimte gebruik te laten maken. Onder andere door te stapelen, maar ook door het gebruik van de ruimte in de tijd af te laten wisselen, bijvoorbeeld parkeren. Deze afwisseling is in het programma van Bleizo, waarbij werk- en leisurefuncties gecombineerd worden, meegenomen.

Het ruimtelijk ontwerp van Bleizo kent drie bestemmingen (van noord naar zuid):