NS ziet voldoende potentie in Bleizo

Geplaatst op: 05/07/2012

NS ziet voldoende potentie in de gebiedsontwikkeling Bleizo en de daaraan gerelateerde vervoerswaarde om over enige tijd een Stations- en een Bedieningsovereenkomst af te sluiten. Hiervoor zal in nauwe samenwerking met de projectorganisatie Vervoerknoop Bleizo nog een risico-analyse worden opgesteld.

Ontwerp: ARCADIS/MVSA

Dit blijkt uit een brief die NS eind juni aan het College van B&W van Zoetermeer heeft gestuurd. Berekeningen van ProRail wijzen uit dat station Bleizo leidt tot een iets langere reistijd voor bestaande Intercityreizigers. Het gaat dan om 1 minuut extra in de richting Gouda en 2 minuten naar Den Haag. ProRail concludeert dat de genoemde 1 minuut met betaalbare maatregelen kan worden weggewerkt. NS accepteert deze analyse. De langere reistijd naar Den Haag is met extra maatregelen niet volledig weg te werken. Daar resteert een reistijdverlenging van 1 minuut. In de brief stelt NS voorwaarden aan de acceptatie van deze extra minuut. Zo wil het bedrijf financieel worden gecompenseerd door extra reizigers op Bleizo en ligt de verantwoordelijkheid voor de acceptatie van de extra minuut bij het ministerie van I&M en de landelijke politiek. Ervan uitgaande dat deze voorwaarden worden ingewilligd, is NS bereid zich maximaal in te zetten voor het sluiten van een Stations- en een Bedieningsovereenkomst. Hierin speelt mee dat er een voor Europa unieke situatie kan ontstaan dat vlak bij een station een Factory Outlet Centrum is gevestigd. 

Reacties zijn gesloten.