Verbindingsweg N209-N470

Verbindingsweg N207-N470 op PlankaartKlik voor een meer gedetailleerde weergave op de plankaart

Aansluiting

In juni 2011 is Bleizo gestart met het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg. Deze verbindingsweg sluit de bestaande Laan van Mathenesse in de gemeente Lansingerland vanaf de Hoefweg (N209), via de Lansinghageweg, aan op de Oostweg (N470) in de gemeente Zoetermeer.

Foto: Starthandeling Laan van Mathenesse.

 

Deeltrajecten
De aanleg van de verbindingsweg is opgedeeld in vier deeltrajecten (van oost naar west);
Deel 1: Van N209 tot aan HSL Tracé. Bestaande Laan van Mathenesse.
Deel 2: HSL tracé tot aan de landscheiding. Momenteel landbouwgrond.
Deel 3: Landscheiding tot aan lansinghageweg. Momenteel groengebied, dijklichaam met fietspad en watergang. In de toekomst zal op dit traject ook de ZoRo-bus rijden.
Deel 4: Lansinghageweg tot aan de N470. Dit is momenteel een hoofdontsluitingsweg met zijwegen.
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid per weg en rail is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en de verbindingsweg speelt daarbij een belangrijk rol. De verbindingsweg vormt een alternatief voor het toenemende vrachtverkeer tussen de Greenports West- en Oostland, dat nu nog gebruik moet maken van de A12. Deze verbindingsweg zal in de toekomst ook gebruikt worden om het zuidelijke P&R terrein van de Vervoersknoop Bleizo te bereiken. Daarnaast verbetert de weg de ontsluiting van en naar het kassengebied Overbuurtse polder in Bleiswijk en het bedrijventerrein Lansinghage in Zoetermeer.

Initiatief

De verbindingsweg N209-N470 wordt aangelegd met financiële steun van de GR Bleizo, Stadsregio Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Gemeente Lansingerland en Gemeente Zoetermeer.

Bekijk de presentatie over de verbindingsweg N209-N470.
Download de factsheet over de verbindingsweg.