Stationsgebied

Podium op PlankaartKlik voor een meer gedetailleerde weergave op de plankaart

Ontmoetingsplek

In de directe omgeving van de vervoersknoop speelt de nieuwe wereld van Bleizo zich af op een letterlijk Podium. Het Podium wordt een plek om af te spreken, te ontmoeten, te zien en gezien te worden. Aan zowel de noord- als de zuidzijde van het station worden aantrekkelijke openbare ruimtes gerealiseerd.

Op het Podium komen ‘business en pleasure’ letterlijk samen. Er is ruimte voor een compact en levendig kantorenmilieu voor reguliere en greentech gerelateerde kantoren en/of laboratoria. Daarnaast is aan de zuidzijde van de A12 een World Greenport Center bedacht met ruimte voor kleinschalige congresfaciliteiten, een business-to-business center en exporuimte voor innovatieve en internationale bedrijven uit de Greenportsector. Met betrekking tot de verblijfsfunctie zullen consumentgerichte functies zoals hotels, kleinschalige retail, persoonlijke dienstverlening restaurants zich vestigen op het Podium.

Identiteit

Het ruimtelijk ontwerp van Bleizo berust op twee aspecten: ‘landschap’ en ‘podium’. Deze twee elementen geven beide een herkenbare identiteit aan Bleizo. Er ontstaat een spanning tussen stedelijke ruimte en groene landschappelijkheid die in het gebied worden verbonden. Direct rondom de vervoersknoop, op het Podium, is deze spanning het grootst door de intensiteit in dit gebied. Om het landschap goed terug te laten komen in dit gebied zal daarom gekozen worden voor duurzaam en  milieuvriendelijke inrichting.

Samenwerking

De opgave voor de realisatie van het Podium is gebaseerd op samenwerking met private partijen. De strategie gaat ervan uit dat de ontwikkeling van grootschalige leisure-initiatieven de plek interessant maken voor vestiging van kantoren, voorzieningen en bedrijven. De leisure-ontwikkelingen zorgen voor vraag naar horecavoorzieningen, en bieden de mogelijkheid het gebied relatief snel van een kwalitatief hoogwaardige inrichting te voorzien.