Leisure Park

Het Leisure Park komt naast het Podium aan de noordkant van de A12. Daarmee ligt het Leisure Park iets verder van de Vervoersknoop Bleizo, maar nog steeds op loopafstand. Het Leisure Park grenst aan het bestaande Van Tuyll Park in Zoetermeer en zal qua functies aansluiten op dat Park. De combinatie van deze twee parken biedt de toekomstige bezoekers een unieke, toonaangevende leisurelocatie.

Leisure Park PlankaartKlik voor een meer gedetailleerde weergave op de plankaart

Beleving

Het park richt zich op een programma voor sport en ontspanning. Daarnaast biedt het ruimte aan verblijfsfuncties die deze voorzieningen ondersteunen, zoals horeca. Ook is er plek voor één of meer grootschalige vrijetijdsvoorzieningen, waarbij het gaat om grote publiekstrekkers. Bijvoorbeeld de komst van Adventure World en TranSportium. Deze vrijetijdsvoorzieningen zullen gekenmerkt worden door een duurzaam en milieuvriendelijk karakter dat past bij het imago van Bleizo. Daarnaast zal er in het Leisure Park ruimte zijn voor hoogwaardige intensieve bedrijvigheid met een relatief groot aantal arbeidsplaatsen.

Leisure en gebiedsontwikkeling

Eén van de ontwikkelingen waar Bleizo op inspeelt is schaalvergroting in combinatie met clustering. Ondernemers vestigen hun bedrijven graag in een omgeving waar andere publiekstrekkers zich bevinden.

De rol van leisure wordt steeds belangrijker bij gebiedsontwikkeling door de toenemende behoefte aan een mix van voorzieningen zoals retail, vrije tijd, en horeca. Consumenten hebben behoefte aan variatie in aanbod, functie en belevenissen en dat maakt Bleizo zo aantrekkelijk.

Partners

De realisatie van het Leisure Park gebeurt in samenwerking met marktpartijen en initiatiefnemers van de leisurevoorzieningen.