Bleizo Business Park

Bleizo Business Park op de Plankaart
Klik voor een meer gedetailleerde weergave op de plankaart

Bleizo Business Park

Bleizo ten zuiden van de A12 wordt ingericht als bedrijvenpark. Het terrein is vooral bedoeld voor ondersteunende bedrijvigheid voor de Greenportsector en voor bedrijven in de groene en duurzame sector. Maar er is ook ruimte voor reguliere hoogwaardige bedrijvigheid. Er is circa 30 ha. uitgeefbaar terrein. Klik hier voor een overzicht van het terrein.

Bouwbord B Zichtbaar BereikbaarHet westelijk deel, direct aansluitend op het podium, is bedoeld voor kleinschalige en vooral arbeidsintensieve bedrijvigheid. Ten oosten van de HSL is ruimte voor minder arbeidsintensieve en met name logistieke bedrijvigheid.

De GR Bleizo neemt de ontwikkeling van dit gebied zelf ter hand door middel van de uitgifte van kavels en projectgebieden. De eerste fase van ontwikkeling aan de zuidzijde van de A12 betreft het gebied ten oosten van de HSL. Deze gronden hebben al een bedrijfsbestemming. Het Bleizo Business Park zal mede dankzij de aanleg van de verbindingsweg N209-N470 ontsloten worden. Inmiddels is met al begonnen met het voorbereiden van de aanleg van deze verbindingsweg.

Lees ook het interview met de projectleider over Bleizo Business Park Bleizo in het artikel “Bleizo: goed bereikbaar met een duurzame uitdaging”.

Bleizo Business Park: Opvallend zichtbaar en bereikbaar

Bleizo Business Park: Uitstekende verbindingen
Bleizo Business Park ligt zeer gunstig, tussen de afritten N209 en N470 van de A12. Files zijn hier zeldzaam, na de recente vernieuwing van de A12 en (de aansluiting met) de N209. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe, doorgaande verbinding tussen de N209 in Bleiswijk en de N470 in Zoetermeer via de Laan van Mathenesse. Bleizo krijgt een halte aan de Randstadrailverbinding met Zoetermeer en Den Haag en een station aan de spoorlijn Utrecht-Den Haag. Met de bus is er een snelle verbinding naar Rotterdam. Bleizo wordt het best bereikbare Business Park van de Randstad.

Bleizo Business Park: Bijzondere locatie
Bleizo Business Park valt in het oog van tienduizenden automobilisten op de A12 en duizenden reizigers met de trein. Elke dag weer. De infrastructuur van HSL en de nieuwe masten van TenneT markeren het gebied. In Bleizo Business Park is veel ruimte gereserveerd voor een ecologisch verantwoorde inrichting. Er is een Kwaliteitsplan met voorschriften voor de vormgeving van gebouwen en toegangswegen. Deze hoogwaardige inrichting rechtvaardigt de naam ‘business park’ ten volle. Aangrenzend aan Bleizo Business Park komen Bleizo Leisure Park en Bleizo Podium. Bleizo Leisure Park richt zich op bedrijven in leisure en hun bezoekers. Bleizo Podium is het stationsgebied en richt zich op bedrijven die profiteren van de aanwezigheid van grote groepen reizigers en bezoekers.

Bleizo Business Park: Ruimte voor ondernemers
Bleizo Business Park is bedoeld voor ondernemers in de handel, logistiek en produktie. Kavels zijn in eigendom verkrijgbaar in elke gewenste grootte tussen 1.000 en 100.000 m2. Bedrijven zijn welkom tot milieucategorie 4.2. Maximale bouwhoogten zijn toegestaan tot 30 meter. De kavelindeling komt samen met u tot stand. Grondprijzen liggen tussen 230 en 300 euro per m2 en zijn afhankelijk van de zichtbaarheid en situering van de kavels. Daarnaast zijn er zones met sterk gereduceerde grondprijzen beschikbaar ten gevolge van de beperkingen die zijn opgelegd door de daar aanwezige kabels en leidingen. Zoetermeer en Lansingerland beschikken over een ruime en veelzijdige arbeidsmarkt; u vindt hier werknemers met alle gewenste kwalificaties. Beide gemeenten staan hoog aangeschreven als woonplaats, met zeer goede voorzieningen en een rijk gevarieerd woningaanbod. Vestiging op Bleizo Business Park is dus voor ieder bedrijf het overwegen waard. 

Bleizo Business Park: Ideale werkomgeving
Bleizo Business Park biedt werknemers nog veel meer, naast een aangename werkplek. De omgeving nodigt uit voor een lunchwandeling of trainingsrondje. Een horecagelegenheid voor overleg met een klant of voor de vrijdagmiddagborrel vindt u op Bleizo Podium. Een doorgaande recreatieve fietsroute zorgt voor levendigheid, ook buiten bedrijfstijden. Dat draagt bij aan de sterke sociale veiligheid van het gebied. Aan de zuidzijde van Bleizo Podium komt een grote P&R-gelegenheid. De gebieden van Bleizo zijn onderling uitstekend met elkaar verbonden en versterken elkaar, ook in naamsbekendheid. Op Bleizo zitten draagt bij aan de herkenbaarheid van uw bedrijf.

Bleizo Business Park: Duurzaam en maatschappelijk verantwoord
Bleizo Business Park zoekt bedrijven bij wie duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Dankzij de frequente bediening van het gebied per spoor met NS-treinen en Randstadrail, kunnen uw werknemers kiezen voor de best passende vervoerwijze (het Nieuwe Reizen!). Bleizo Business Park investeert daarnaast in gemeenschappelijke energieopwekking en in parkbeheer. Dat zijn voorzieningen waarmee ook uw bedrijf duurzaam voor de dag kan komen.

Download hier de algemene verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo (2012)

Download de Bleizo Business Park brochure hier.